Printversie

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden hebt ontvangen.

Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlijn, Duitsland.
faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499
Telefoon: 0800 400 400 8 (gratis)
e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

U dient uw beslissing duidelijk kenbaar maken (per brief, fax of e-mail). U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Om gebruik te kunnen maken van de herroepingstermijn volstaat het dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van uw wens om het herroepingsrecht uit te oefenen.

Gevolgen van herroeping

Na ontvangst van de geldige herroeping vervalt de verzekeringsdekking en betalen wij u de volledige premie terug. De terug te betalen bedragen zullen zonder onnodige vertraging, binnen een termijn van 30 dagen, worden terugbetaald.

Uitzonderingsgevallen.

Uw herroepingsrecht vervalt, wanneer het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend, of wanneer een schadeclaim is ingediend.

Printversie

Download Herroepingsrecht  (PDF-Document)*

*Aanwijzing:
Om Pdf-bestanden te kunnen bekijken, heb je Adobe® PDF reader nodig.

Download Adobe Acrobat Reader