Printversie

Herroepingsrecht & melding herroeping

1. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten voor mobiele elektronica (smartphone, tablet, laptop, camera)

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Am Karlsbad 16

10785 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

2. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten voor fiets en pedelec

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

3. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten voor tuingereedschap, verwarmingsapparaten, elektrisch gereedschap

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

4. Herroeping van garantieverlenging voor tuingereedschap, verwarmingsapparaten, elektrisch gereedschap

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

5. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten voor stationaire elektronica

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

6. Herroeping van garantieverlenging voor stationaire elektronica

U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van simplesurance voor apparaten, de verdere informatie volgens § 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de §§ 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig § 312 i passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 c van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende.

De herroeping dient te worden gericht aan:

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn, Duitsland.

Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het

faxnummer: +49 (0) 30 – 688 316 499

Bij herroeping per e-mail, dient deze gericht te worden aan het

e-mailadres: support.nl@simplesurance.com

Gevolgen van herroeping
In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. In geval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie vanaf de datum dat de herroeping bij ons is binnengekomen, indien u heeft toegestemt dat de verzekeringsdekking voor het einde van de herroepingsperiode begint. Het verschluldigde deel van de verzekeringspremie voor de herroeping mogen wij in dit geval behouden. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk öl30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

Speciale aanwijzingen 
Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

Zie §15 Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV)

Printversie

Download Herroepingsrecht  (PDF-Document)*

*Aanwijzing:
Om Pdf-bestanden te kunnen bekijken, heb je Adobe® PDF reader nodig.

Download Adobe Acrobat Reader