Printversie
ondersteund en geverifieerd door:
T-Systems

Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Gegevensbescherming en de veilige omgang met uw gegevens zijn voor ons erg belangrijk. Om te voldoen aan de steeds toenemende vereisten, doen wij een beroep op de firma T-Systems Multimedia Solutions GmbH als externe functionaris voor gegevensbescherming. Bij alle juridische vragen over gegevensbescherming worden wij ondersteund door T- Systems MMS en zijn jarenlange ervaring om rekening te kunnen houden met de juridische en technologische vereisten.
Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieverplichting volgens art. 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hieronder leggen wij uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bv. uw naam, adres, e-mailadres, surfgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 AVG is

simplesurance GmbH
Hallesches Ufer 60
10963 Berlijn

Tel.: 0800 400 400 8 (gratis | ma – vrij 9 – 18 uur)

e-mail: [email protected]

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected].

(3) Als u contact met ons opneemt via mail of een contactformulier (verplichte gegevens zijn: uw e-mailadres, de inhoud van uw bericht), slaan wij de door u verstrekte gegevens op om uw vragen te beantwoorden. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om mails met technische informatie te verzenden (art. 6 lid 1 f) AVG). Deze verwerking kan u te allen tijde met een mail naar [email protected] herroepen zonder dat u hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief hoeft te betalen. Ofwel zullen wij de gegevens hierover wissen nadat de opslag ervan niet meer vereist is ofwel beperken wij de verwerking indien er geen wettelijke bewaringsplicht bestaat.

(4) Als wij voor individuele functies van ons aanbod een beroep doen op dienstenaanbieders of uw gegevens willen gebruiken voor commerciële doeleinden, zullen wij u hieronder uitgebreid informeren over hoe wij hierbij te werk gaan. Hierbij geven wij ook de vastgelegde criteria op voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

Volgens de AVG hebt u de volgende rechten:

● Uitsluitsel vragen over de categorieën van de verwerkte gegevens, de verwerkingsdoeleinden, eventuele ontvangers van gegevens, de geplande opslagduur (art. 15 AVG);
● De rectificatie vragen van onjuiste of onvolledige gegevens (art. 16 AVG);
● Een gegeven toestemming te allen tijde opnieuw intrekken voor de toekomst (art. 7 lid 3 AVG);
● In bepaalde gevallen in het kader van art. 17 AVG de wissing van gegevens vragen – in het bijzonder als de gegevens niet meer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden of onrechtmatig zijn verwerkt, of als u uw toestemming intrekt volgens art. 7 lid 3 AVG of bezwaar maakt volgens art. 21 AVG;
● Onder bepaalde voorwaarden de beperking van de gegevens te vragen indien een wissing niet mogelijk is of de wisverplichting wordt betwist (art. 18 AVG);
● Een recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. dat u de door u verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zoals bv. CSV en evt. aan anderen over te dragen (art. 20 AVG);
● Bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten een klacht in te dienen over de gegevensverwerking.

Alle verzoeken voor inzage, wissing en rectificatie, vragen voor inlichtingen, aanvragen over overdraagbaarheid van gegevens moet u via mail of per post richten aan:

simplesurance GmbH
persoonlijk/vertrouwelijk
Hallesches Ufer 60 10963 Berlijn

E-mail: [email protected]

Tel.: 0800 400 400 8 (gratis | ma – vrij 9 – 18 uur)

Verder wijzen wij erop dat u te allen tijde bezwaar kan maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bepalingen van art. 21 AVG. Dit bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen de verwerking voor direct marketing.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij puur informatief gebruik van de website, dus zonder zich te registreren of op een andere manier gegevens aan ons te verstrekken, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wil raadplegen, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch vereist zijn om onze website correct weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (rechtsgrond is art. 6 lid 1 S. 1 f) AVG):

● IP-adres
● Datum en uur van uw bezoek
● Tijdsverschil tot Greenwich Mean Time (GMT)
● Inhoud van bezoek (concrete website)
● Toegangsstatus/HTTP-statuscode
● Respectieve overgedragen gegevenshoeveelheid
● Website, waarvan de aanvraag komt
● Browser
● Besturingssysteem en interface
● Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Cookies
Cookies zijn bestandjes die op de computer van gebruikers worden opgeslagen. In de
cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie dient in de eerste plaats om de gegevens van een gebruiker (bv. het apparaat waarop het cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online-aanbod op te slaan. Tijdelijke cookies (ook wel sessiecookies) zijn cookies die worden gewist nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser afsluit. In zo’n cookie kan bv. de inhoud van een winkelmandje in een webshop of een loginstatus worden opgeslagen. Permanente of persistente cookies zijn cookies die ook na afsluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bv. de loginstatus worden opgeslagen, als de gebruiker deze na een aantal dagen opzoekt. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van de gebruiker worden opgeslagen, die dan worden gebruikt voor reikwijdtemeting of marketingdoeleinden. Third-party-cookies zijn cookies die door andere aanbieders dan de verwerkingsverantwoordelijke die het online-aanbod beheert, worden aangeboden (zo niet, als het enkel zijn cookies zijn, spreken we van first-party-cookies).
We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en informeren de gebruikers hierover in onze privacyverklaring en cookiebanner.

Wij gebruiken technisch vereiste cookies.
De rechtsgrond voor het gebruik van cookies is het bestaan van een gerechtvaardigd
belang in de stabiliteit en veiligheid van onze IT-systemen volgens art. 6 lid 1 f) AVG. Voor het gebruik van andere cookies vragen wij uw toestemming (rechtsgrond volgens
art. 6 lid 1 a) AVG) via onze cookiebanner:

Cookie-instellingen

§ 4 Doorgeven van gegevens

Er vindt geen doorgifte plaats van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als

● U volgens art. 6 lid 1 a) AVG uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
● De doorgifte is noodzakelijk volgens art. 6 lid 1 zin 1 f) AVG voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde en er bestaat geen reden om aan te nemen dat u een overwegend gerechtvaardigd belang hebt om de gegevens niet door te geven,
● Indien voor de doorgifte volgens art. 6 lid 1 zin 1 c) AVG een wettelijke verplichting bestaat en
● Dit bij wet is toegestaan en volgens art. 6 lid 1 zin 1 b) AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten met u.

§ 5 Gebruik van onze webshops

(1) Als u in onze webshop wil bestellen, is het om een overeenkomst te kunnen afsluiten noodzakelijk dat u die persoonsgegevens opgeeft, die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling en voor de uitvoering van de overeenkomst. Verplichte gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten zijn afzonderlijk aangeduid, de andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Hierbij kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 b) AVG.

(2) Wij kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om mails met technische informatie te verzenden (art. 6 lid 1 f) AVG). U kan deze verwerking te allen tijde intrekken met een mail naar [email protected] zonder dat u hiervoor andere dan de verzendkosten volgens het basistarief hoeft te betalen.

(3) Bij betaling van uw verzekeringscontracten loopt u geen risico. Schutzklick geeft uw contactgegevens en de bestelde verzekeringen door aan Partner Saferpay (www.saferpay.com, SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zürich), Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS), Klarna (www.Klarna.com), Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden) of PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) in aparte versleutelde formulieren. Daarna wordt u automatisch doorgestuurd naar de veiligheidsserver van de partners, waar u de respectieve betalingsinformatie moet invoeren. Betalingsgegevens invoeren gebeurt alleen bij gecertificeerde externe aanbieders van betaaldiensten. Schutzklick slaat geen betalingsgegevens op zoals informatie over kredietkaarten of rekeningen.

(4) Op basis van commerciële en fiscale wettelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens op te slaan gedurende tien jaar. Na twee jaar vindt er in elk geval een beperking van de verwerking plaats, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen.

(5) Om te verhinderen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens, in het bijzonder financiële gegevens, wordt het bestelproces versleuteld met TLS- technologie.

§ 6 Online aanwezigheid op social media

Fanpages bij Xing en LinkedIn

De firma simplesurance GmbH heeft fanpages bij Xing en LinkedIn. Het gebruik van deze websites gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang in een moderne en ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers volgens art. 6 lid 1 f) AVG.
Telkens zij de profielen van de firma simplesurance GmbH op sociale netwerken bezoeken, worden gegevens opgeslagen zoals de doorgegeven datahoeveelheid, het gebruikte IP-adres of het tijdstip van het bezoek. De respectieve providers laten cookies, dit zijn kleine tekstbestanden, achter op de verschillende apparaten van de gebruiker om deze gegevens op te slaan en verder te gebruiken. Als de gebruiker ook een profiel op het netwerk heeft en ingelogd is, worden de gegevens ook apparaatoverschrijdend opgeslagen en geanalyseerd. De technische toegang tot en het verdere gebruik van deze gegevens in het kader van de toegang tot de fanpage liggen in principe bij de provider van het sociale netwerk. De firma simplesurance GmbH heeft geen toegang tot de verzamelde gebruiksgegevens en kan ook niet bepalen hoe de netwerkprovider deze gegevens gebruikt.
Verder wijzen wij erop dat de gegevensverwerking door de sociale netwerken buiten de EU of de Europese Economische Ruimte kunnen plaatsvinden. Voor meer details over het gebruik van de door de sociale netwerken verzamelde gegevens moet u contact opnemen met de respectieve provider van het sociale netwerk zelf.
De respectieve privacyverklaringen vindt u hier:

Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van EU-standaardcontractbepalingen.

§7 Privacyverklaring voor onze Facebook-fanpage

Wij beheren onder het adres https://www.facebook.com/Simplesurance/ een officiële pagina van ons bedrijf, een “fanpage”, op het sociale netwerk Facebook.
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van de specifieke privacyvoorschriften.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevensverwerking op ons bedrijfsprofiel op het sociale netwerk Facebook. Daarnaast lichten wij de rechten van gebruikers van deze fanpage toe met betrekking tot het opslaan en gebruiken van de hen betreffende persoonsgegevens.

1. De verantwoordelijken voor het beheer van deze Facebook-pagina zijn:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”),
en
Simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlijn Duitsland

De overeenkomst over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vindt u via deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Facebook Ireland aanvaardt in deze overeenkomst de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de Insights-gegevens en verbindt zich ertoe na te komen bij de verwerking van de Insights-gegevens alle verplichtingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Functionaris voor gegevensbescherming:

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd. is bereikbaar via de volgende link: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per post via ons postadres met de vermelding “persoonlijk/vertrouwelijk voor de functionaris voor gegevensbescherming” of via mail naar: [email protected]

3. Doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken de in samengevatte vorm beschikbare gegevens op Facebook om bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina aantrekkelijker te maken voor de gebruikers. Zo gebruiken wij bv. de indeling volgens leeftijd en geslacht voor een juiste aanspreking en de favoriete pagina’s van de gebruiker voor een geoptimaliseerde planning van onze bijdragen. Gegevens over het type van de gebruikte apparaten van bezoekers helpen ons de bijdragen optisch en wat de vormgeving betreft daaraan aan te passen. Overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van Facebook, die elke gebruiker heeft aanvaard bij het aanmaken van zijn Facebook-profiel, kunnen wij de volgers en fans van de pagina identificeren en hun profielen en de door hen gedeelde gegevens raadplegen.
Facebook gebruikt deze gegevens naar eigen zeggen om die in Facebook-gebruiksvoorwaarden en Instagram-gebruiksvoorwaarden beschreven Facebook-producten en de bijbehorende diensten ter beschikking te stellen en te ondersteunen. Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Gegevensverwerking
4.1 Cookies

Op het moment dat u onze fanpage bezoekt, wordt u via de cookiebanner van Facebook geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt hiervoor uw toestemming gevraagd.

4.2.Facebook lnsights

Via de zogenaamde “Insights” van de Facebook-pagina kunnen de beheerders van de fanpage statistische gegevens van verschillende categorieën opvragen. Deze statistieken worden door Facebook opgesteld en ter beschikking gesteld. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld noch verhindert het verzamelen en verwerken van gegevens. Meer informatie vindt u onder de volgende link: https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights
Voor specifieke periodes alsook voor de categorieën fans, volgers, bereikte personen en betrokken personen stelt Facebook de volgende gegevens ter beschikking:
het totaalaantal paginaoproepen, vind-ik-leuks, activiteit op de pagina, interactie met bijdragen, reikwijdte, aantal keer dat een video wordt bekeken, reikwijdte van bijdragen, opmerkingen, gedeelde content, antwoorden, aandeel mannen en vrouwen, herkomst volgens land en stad, taal, oproepen en clicks in de webshop, clicks op de routeplanner, clicks op telefoonnummers. Via deze weg worden ook gegevens over aan onze Facebook-pagina gekoppelde Facebook-groepen ter beschikking gesteld.
Door de voortdurende ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en behandeling van de gegevens zodat wij voor meer details over de privacyverklaring van Facebook verwijzen naar: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Rechtsgrond

Het gebruik van deze websites gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang in een moderne en ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers volgens art. 6 lid 1 f) AVG.
6. Doorgifte van gegevens naar het buitenland
Facebook deelt naar eigen zeggen verkregen gegevens zowel intern tussen de Facebook- bedrijven als met externe partners. Facebook Ireland geeft de verstrekte gegevens hiertoe door aan de VS en andere derde landen. Doorgiftes naar zgn. derde landen gebeuren naar eigenzeggen door Facebook op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen en evt. op de door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluiten.

§ 8 Insluiten van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s in ons onlineaanbod ingesloten, die zijn opgeslagen op www.youtube.com en rechtstreeks vanop onze website afspeelbaar zijn als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven via onze cookiebanner.

(2) Met uw bezoek aan onze website krijgt YouTube de informatie dat u de respectieve onderkant van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarop u aangemeld bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wil dat uw profiel bij YouTube vermeld wordt, moet u zich voor activering van de knop afmelden. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of wat nodig is voor de lay-out van de website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) om de nodige reclame tot stand te brengen en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kan bezwaar maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten tot YouTube.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy. De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van EU-standaardcontractbepalingen.

§ 9 Insluiten van Vimeo-video’s

(1) Wij sluiten video’s in van de aanbieder Vimeo, die zijn opgeslagen op http://www.vimeo.com en rechtstreeks vanop onze website afspeelbaar zijn. Deze zijn allemaal ingevoegd volgens de “uitgebreide privacymodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan Vimeo worden doorgegeven als u de video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Met uw bezoek aan onze website krijgt Vimeo de informatie dat u de respectieve onderkant van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder § 3 lid 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Vimeo een gebruikersaccount beschikbaar stelt, waarop u aangemeld bent of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Vimeo slaat uw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of wat nodig is voor de layout van de website. Een dergelijke analyse gebeurt met name (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) om de nodige reclame tot stand te brengen en om ons te informeren over uw activiteiten op onze website. U kan bezwaar maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel, waarbij u zich voor de uitoefening van dit recht moet richten tot Vimeo.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Vimeo vindt u in de privacyverklaring. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://vimeo.com/ privacy . De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van EU- standaardcontractbepalingen. Vimeo wordt geëxploiteerd door Vimeo, Inc. met hoofdkantoor in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

§ 10 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en de mogelijkheid bieden om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP- adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om aan de beheerder van de website andere diensten te leveren die te maken hebben met website- en internetgebruik.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) Deze Website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IP-adressen verkort verwerkt waardoor de identificatie van personen uitgesloten is. Als de u betreffende gegevens een persoonlijke verwijzing bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens gewist.

(4) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig verbeteren. Via de gegenereerde statistieken kunnen wij ons aanbod dan verbeteren en voor u als gebruiker interessanter weergeven. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 a) AVG, die u via onze cookiebanner kan geven. De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van EU-standaardcontractbepalingen.

(5) Gegevens van derde aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.
Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht
over privacy: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(6) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, aan de hand van een User-ID. U kan in uw gebruikersaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens” die apparaatoverschrijdende analyse uitschakelen.

§ 11 Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod en de ervaring op deze website te verbeteren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd spenderen gebruikers op welke pagina’s, op welke links klikken ze, wat vinden ze leuk en wat niet enz.) en dat helpt ons ons aanbod aan te passen aan de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologie om gegevens over het gedrag van onze gebruikers en over hun apparaten te verzamelen, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt bij uw bezoek aan de website slechts in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen), beeldschermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), om de gekozen taal aan te geven. Hotjar slaat deze gegevens in opdracht van ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het contract verbiedt Hotjar om de in opdracht van ons verzamelde gegevens te verkopen.

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 a) AVG, die u via onze cookiebanner kan geven. Met Hotjar hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten volgens art. 28 AVG.

§ 12 Aanvragen van klanten via Zendesk

Voor de verwerking van aanvragen van klanten gebruiken wij de Support Widget van Zendesk, een klantenserviceplatform van de firma Zendesk Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, VS. Hiervoor worden via onze website de vereiste gegevens zoals naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres verzameld om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Meer details over gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy.

Als u contact met ons opneemt via mail of een contactformulier, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend om de concrete vraag te verwerken. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens en de verdere uitwisseling van berichten met onze Service Desk worden opgeslagen voor vervolgvragen en later contact. Met Zendesk hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten volgens art. 28 AVG. De gegevensoverdracht naar de VS gebeurt op basis van EU-standaardcontractbepalingen.

§ 13 Gebruik van beoordelingsportalen eKomi, Trustpilot en opineo.pl

Nadat u bij ons een schadegeval hebt aangegeven en dit werd afgehandeld, kunnen wij u vragen om onze services te beoordelen. Dit gebeurt puur vrijwillig en pas nadat u op de opgestuurde link hebt geklikt. Bij Trustpilot (Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen K, Denemarken) en opineo.pl – alleen voor in Polen gemelde schadegevallen – (Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewskiej 49, 02-627 Warszawa, vragen wij u om met vermelding van uw naam (ook alias zonder persoonlijke verwijzing mogelijk) en e- mailadres een algemene beoordeling van ons bedrijf te geven. Wij kunnen uw beoordeling niet koppelen aan het door u aangegeven schadegeval en kunnen u niet identificeren als u geen door ons reeds gekende persoonsgegevens gebruikt.
Nadat u een verzekeringscontract met ons hebt afgesloten of na afhandeling van uw aangifte wordt u automatisch gevraagd om onze services te beoordelen. Dit gebeurt puur vrijwillig en pas nadat u op de opgestuurde link hebt geklikt. Uw gegevens (e-mailadres en order-ID of naam) worden pas dan doorgegeven aan de onafhankelijke dienstenaanbieder eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Zimmerstraße 11, 10969 Berlijn). eKomi ontvangt uw gegevens dan enkel om de beoordelingen te krijgen via Schutzklick. De verwerking van uw gegevens door eKomi gebeurt automatisch. Wij kunnen de aan eKomi verstrekte beoordeling niet koppelen aan het afgesloten contract of aan het door u aangegeven schadegeval. Het ontvangen van beoordelingen door onze dienstenaanbieder gebeurt volgens onze instructies en volgens een verwerkingsovereenkomst (art. 28 AVG).
Deze contacten zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG en op Grond 47 AVG (direct marketing als gerechtvaardigd belang van de firma simplesurance GmbH). U kan altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden met een mail naar [email protected], zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten conform de basistarieven ontstaan.

Privacyverklaringen van onze dienstenaanbieder vindt u onder:

ekomi https://www.ekomi.de/de/datenschutz/
Trustpilot https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms/
Opineo.pl https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

§ 14 Gegevensbescherming bij sollicitaties en het sollicitatieproces

U kan bij ons uitsluitend solliciteren via het online portaal https://www.simplesurance.com/de/karriere. Om onze vacatures daar te kunnen raadplegen, komt u terecht op de website van onze dienstenaanbieder Greenhouse. Uw sollicitatiegegevens worden versleuteld aan ons doorgegeven.

Wij verwerken uw gegevens in onze IT-systemen in het kader van het sollicitatieproces. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 b) AVG.

Als u uw sollicitatiedocumenten (bv. bij een vrije sollicitatie) en uw persoonsgegevens bezorgt via een onversleutelde e-mail of per post, stemt u in met deze werkwijze. U stemt er ook mee in dat wij via onversleutelde e-mail met u communiceren tijdens het sollicitatieproces om de goede ontvangst van uw sollicitatie te bevestigen met een onversleutelde e-mail. De rechtsgrond voor deze communicatie is art. 6 lid 1 a) en f) AVG.

U kan uw toestemming voor de onversleutelde communicatie via mail te allen tijde met een mail naar [email protected] voor de toekomst intrekken.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor het afhandelen van het sollicitatieproces. Gegevensverwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant de respectieve sollicitatiedocumenten via mail of via een formulier op een website aan ons bezorgt. Als wij een aanstellingsovereenkomst afsluiten met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens voor de uitvoering van de tewerkstellingsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen en doorgegeven aan de personeelsdienst. Al wij geen aanstellingsovereenkomst afsluiten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van de afzegging of na afsluiting van het sollicitatieproces voor deze functie automatisch gewist voor zover deze wissing niet in strijd is met een overig gerechtvaardigd belang van ons (bv. wettelijke bewaartermijnen). De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 b) AVG. Een overig gerechtvaardigd belang in deze betekenis is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG). Als u hebt ingestemd met een langere bewaringstermijn van uw gegevens in het kader van de Talent Pool, worden uw gegevens nog eens twee jaar bewaard.

Het verdere sollicitatieproces wordt afgehandeld door onze dienstenaanbieder Greenhouse, d.w.z. alle door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan Greenhouse.

Beheer van sollicitatiegegevens door en werkwijze van Greenhouse

Voor het beheer van onze sollicitaties en de daarmee verbonden processen gebruiken wij de diensten van Greenhouse (www.greenhouse.io, Greenhouse Software Inc., 455 Broadway, New York NY, 10013 VS).

Persoonsgegevens die wij in het kader van het online-sollicitatieproces ontvangen, worden opgeslagen op de servers van Greenhouse in de VS en daar verwerkt. Het bewaren en verwerken gebeurt op basis van EU-standaardcontractbepalingen die ook een passend beschermingsniveau garanderen. Wij zullen uw gegevens verwerken om uw sollicitatie te behandelen. Wij zullen uw sollicitatiegegevens niet doorgeven aan andere bedrijven of derden, behalve voor de verwerking van uw sollicitatie.

Rechten van betrokkenen

U hebt volgens de AVG en de Duitse Privacywet (BDSG) recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en overdracht van de gegevens. Als u uw rechten wil uitoefenen, moet u direct contact opnemen met onze personeelsdienst via: [email protected].

§ 15 Gegevensbeveiliging

Op onze website gebruiken wij het uitgebreide TLS-proces (Transport Layer Security) / SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met het respectieve hoogste versleutelingsniveau dat uw browser ondersteunt. In principe is dit een 256-bit versleuteling. Als uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan een 128-bit v3-technologie.
Of een individuele pagina van onze website versleuteld wordt overgedragen, ziet u aan het gesloten sleutel- of slotsymbooltje bovenaan in de adresbalk van uw browser.

Verder treffen wij alle passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging of om onbevoegde personen de toegang ertoe te ontzeggen. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

§ 16 Wistermijnen

Uw persoonsgegevens kunnen worden gewist voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaringsplicht, u een dergelijk verzoek hebt ingediend, wanneer de gegevens voor de uitvoering van het bij de opslag nagestreefde doel niet meer nodig zijn of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

§ 17 Bijwerken en wijzigen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig in de versie van maart 2021.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen of op grond van nieuwe wettelijke of overheidsbepalingen kan het noodzakelijk zijn dat we deze privacyverklaring bijwerken. U kan de respectieve geldige privacyverklaring te allen tijde terugvinden op de website en daar afdrukken.

Printversie

Download privacyverklating (PDF-Dokument)*

*Aanwijzing:
Om Pdf-bestanden te kunnen bekijken, heb je Adobe® PDF reader nodig.
Download Adobe Acrobat Reader