Printversie

Privacy Informatie                      T-Systems

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Gegevensbescherming en de veilige omgang met uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Om te voldoen aan de steeds toenemende eisen is T-Systems Multimedia Solutions GmbH gemandateerd als externe data protection officer. In alle kwesties inzake gegevensbescherming worden we ondersteund door de jarenlange Know-How van T-Systems MMS om rekening te houden met de wettelijke en technologische vereisten.

Wij ontwerpen ons privacybeleid op grond van deze wettelijke bepalingen: de artikelen 12 en 13 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming van de EU (AVG / Engels: AVG).

Wij verwerken uw gegevens op basis van de wettelijke bepalinge: Artikel 6 1. b) AVG om uw contract te vervullen of om de nodige precontractuele maatregelen te nemen die op uw verzoek worden genomen.

In het volgende informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u terug te voeren zijn, bijvoorbeeld Naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke volgens. Artikel 4 lid 7 AVG

simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn Duitsland

Tel: 0800 400 4008 (gratis | maandag – vrijdag 9:00-18:00)

E-Mail: [email protected]

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op [email protected].

(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, wordt de door u verstrekte informatie (Verplichte velden zijn: uw e-mailadres, inhoud van uw bericht) opgeslagen door ons om uw vragen te beantwoorden. We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken, om u te informeren over andere interessante producten in onze portefeuille, of we kunnen u e-mails met technische informatie sturen (art. 6 lid. 1, onder f. AVG). We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

(4) Als we geselecteerde serviceproviders gebruiken voor individuele functies van onze service, of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u hierover in detail informeren inzake de respectievelijke operaties. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten

U hebt de volgende rechten onder de AVG:

 • Verzoek om informatie over categorieën verwerkte gegevens, verwerkingsdoeleinden, potentiële ontvangers van de gegevens, de geplande opslagperiode (artikel 15 AVG);
 • om de correctie of toevoeging van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (artikel 16 AVG);
 • uw toestemming te allen tijde worden ingetrokken met ingang voor de toekomst (artikel 7 3 AVG);
 • in bepaalde gevallen in het kader van artikel 17, het verwijderen van gegevens AVG te eisen – vooral omdat de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig zijn of onrechtmatig verwerkte of uw toestemming op grond van artikel 7.3 AVG ingetrokken of een tegenspraak conform artikel 21 AVG te hebben verklaard;
 • onder bepaalde omstandigheden de beperking van de data te eisen waarbij een verwijdering niet mogelijk is of in strijd is met de verwijderingsplicht (artikel 18 AVG.);
 • Over gegevensoverdracht, dat wil zeggen, U mag uw aan ons verstrekte gegevens gebruiken in een doorsnee machineleesbare indeling, zoals CSV ontvangen en, indien nodig, overdragen aan anderen (artikel 20 AVG);
 • een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit over gegevensverwerking

Alle informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken, verzoeken om gegevensoverdracht of tegenstrijdigheden voor dataverwerking, neem dan contact op via e-mail of per post met

simplesurance GmbH

persönlich/vertraulich

Data Protection Officer

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn

Duitsland

E-Mail: [email protected]

Tel: 0800 400 4008 (gratis) ma – vr 09:00 – 18:00)

Wij wijzen er verder op dat u de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Artikel 21 AVG op elk moment kan tegenspreken. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

(1) Bij zuiver informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of anderszins ons te voorzien van informatie, verzamelen we alleen de persoonlijke informatie die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f. AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier via ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

 • Persistente cookies (zie b).

b) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

c) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

d) We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

 

Cookie-instellingen

Cookie-instellingen

 

§ 4 Gegevensoverdracht

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden zal niet plaatsvinden.

We maken uw persoonlijke gegevens alleen bekend aan derden als

 • U conform artikel 6, lid 1, zin 1, onder a. van de AVG uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven
 • Openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder. f AVG is noodzakelijk om onze legitieme belangen te beschermen of om de legitieme belangen van derden te beschermen, en er geen reden is om te geloven dat er een hoger legitiem belang bij niet-openbaarmaking van uw gegevens is,
 • In het geval dat openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder c van de AVG er ook een wettelijke verplichting is, evenals
 • Deze is toegestaan bij wet en volgens artikel 6 par. 1 zin ,1 onder b AVG is vereist voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

§ 5 Gebruik van onze webshop

(1) Als u wilt bestellen in onze winkel, is het noodzakelijk voor het sluiten van het contract dat u uw persoonlijke informatie die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken en te voldoen aan het contract, aan te bieden. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van de contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. We verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1,onder b; AVG.

(2) We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten in onze portefeuille, of u kunt komen met technische informatie van e-mails (art. 6 lid. 1, onder f AVG). U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door een e-mail te sturen aan [email protected] zonder verdere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

(3) Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen, uw gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(4) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

§ 6 Gebruik van Salesforce

Voor het verwerken van klantvragen en voor klantcommunicatie via e-mail of telefoon worden uw persoonlijke klantgegevens opgeslagen en verwerkt in ons CRM-systeem (Salesforce Service Cloud & Salesforce Marketing Cloud). De basis hiervoor is artikel 6 lid. 1 onder f AVG. Het CRM-systeem wordt beheerd door Salesforce Inc. Uw gegevens (bedrijf, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mail, applicatie gebruikers (naam / e-mailadres) en Marketing Permissions) zijn ongewijzigd (niet anoniem of onder pseudoniem) eerst met een gestandaardiseerde procedure gecodeerd en vervolgens in Europa Canada en de Verenigde Staten van Salesforce gehost. Versleuteling maakt uw gegevens ontoegankelijk voor Salesforce zelf. Salesforce heeft de EU en de VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ingediend. Die De Privacyverklaring van Salesforce is beschikbaar op www.salesforce.com/de/company/privacy

We gebruiken dit systeem om informatie over het gebruik van e-mail (verzending, openingen, kliks) te verzamelen om onze service aan u te verbeteren en u van meer geschikte informatie te voorzien. Uiteraard kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel.

§ 7 Gebruik van plug-ins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Met andere woorden, wanneer u onze site bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de providers van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in kan worden geïdentificeerd door de markering op het vak boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en deze activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de bijbehorende website van onze online service. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider de gegevensverzameling uitvoert met name via cookies, raden wij u aan dat u alle cookies verwijderd voordat u op het grijze vakje klikt via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

(2) We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingshandelingen, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking of de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-insprovider zijn verzameld.

(3) De plug-inprovider slaat de verzamelde gegevens over u op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om vraaggerichte advertenties weer te geven en voor andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te realiseren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om deze uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de plug-inprovider hebt en daar bent aangemeld. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-insprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat anders uw profiel niet wordt toegewezen aan de plug-inprovider.

(5) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van deze providers, die hieronder worden verstrekt. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de respectieve plug-in providers en URL met hun privacykennisgevingen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; www.facebook.com/policy.php ; meer informatie over het verzamelen van gegevens: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other – applications en www.facebook.com/about/privacy/your-info – everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIn heeft aan de EU-VS-Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

f) Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388 ; Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Privacy Policy onder https://instagram-basics.de/datenschutzerklaerung beschikbaar.

§ 8 Integratie van YouTube-video’s

(1) We hebben YouTube-video’s opgenomen in onze online diensten, die op www.youtube.com worden opgeslagen en zijn direct van onze website weergegeven. Dit zijn allemaal in de “verbeterde gegevensbescherming mode” betrokken zijn, dat betekent dat er geen informatie over u wordt overgedragen als een gebruiker op YouTube als je niet de video’s afspeelt. Pas als je de video afspeelt worden de in paragraaf 2 bedoelde gegevens doorgegeven. Over deze overdracht hebben we geen controle.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. Dit is ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarmee u bent aangemeld, of als er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google dan worden uw gegevens op uw account rechtstreeks toegewezen. Als u niets wilt toewijzen aan je profiel op YouTube, moet u zich afmelden voor het activeren van de knop. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of aangepaste ontwerp voor zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) met het doel om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en aan andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich voor uitoefening van uw bezwaar melden bij YouTube.

(3) Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube, wordt verwezen naar de privacy policy. U kunt ook meer informatie over uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten en is uitgegroeid tot de EU en de VS Privacy Shield onderworpen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 9 Het gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( “Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website u kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te verlenen.

(2) Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google worden verzonden, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de “_anonymizeIp ()”. Daardoor worden IP-adressen die worden verwerkt verkort zodat het bepalen van een enkel individu kan worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een persoonlijke referentie krijgen, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder. f AVG.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html , Privacybeleid: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , en het privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de cross-device-analyse van uw gebruik onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens” in uw klantenaccount uitschakelen.

§ 10 Gebruik van Bing-advertenties

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma Bing Ads, een aanbieding van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als onderdeel hiervan wordt het bijhouden van conversies gebruikt.

Als u onze website via Bing Ads hebt bereikt, wordt een geldige cookie ingesteld voor 30 dagen. Binnen die tijd kunnen wij en Bing Ads zien dat de gebruiker is omgeleid naar onze site.

Deze cookie wordt gebruikt om statistieken samen te stellen die anoniem evalueren of er verkopen zijn gegenereerd via deze contactpersoon. Deze evaluatie is voor het factureren en evalueren van advertenties en bevat geen persoonlijke informatie over u.

§ 11 Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

(2) Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Hiervoor gebruiken we advertentieservercookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals advertenties of klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Deze cookie slaat meestal de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), de laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en de opt-outinformatie (Markering dat de gebruiker niet langer geadresseerd wil worden) op.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een klant van AdWords bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is omgeleid. Aan elke klant van AdWords is een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van Adwords. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens, die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: Door AdWords-conversie op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website heeft bezocht of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

(5) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

a) Door uw browser-software zodanig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden, kan worden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt;

b) door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door uw browser in te stellen om cookies uit het domein www.google.de/settings/ads, te blokkeren, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne “Over advertenties” te deactiveren via de link www.aboutads.info/choices , deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link www.google.com/settings/ads/plugin . We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f. AVG. Ga voor meer informatie over privacy bij Google naar: www.google.com/intl/de/policies/privacy / https://services.google.com/sitestats/de.html . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op www.networkadvertising.org besuchen. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

§ 12 Gebruik van Google Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de Google-remarketingapplicatie. Dit is een proces welke we graag opnieuw met u willen bespreken. Met deze applicatie kunt u onze advertenties zien na het bezoeken van onze website terwijl u internet blijft gebruiken. Dit gebeurt met behulp van cookies die zijn opgeslagen in uw browser, waardoor uw gebruikgedrag bij het bezoeken van verschillende websites wordt vastgelegd en geëvalueerd door Google. Dit is hoe Google uw vorige bezoek aan onze website bepaalt. Een combinatie van de gegevens die tijdens de remarketing zijn verzameld met uw persoonlijke gegevens, die mogelijk door Google worden opgeslagen, gebeurt niet volgens Google. In het bijzonder wordt volgens pseudonimisering gebruikt in remarketing.

§ 13 Gebruik van Facebook-advertenties

Deze website maakt gebruik van Facebook Ads, een Facebook-sociale plug-in (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). Als onderdeel hiervan worden conversie en doelgroeptracking gebruikt.

Sociale plug-ins zijn kleine programma’s of pakketten die worden gebundeld om verbinding te maken met sociale netwerken, hier Facebook. Sociale plug-ins werken op zo’n manier dat de browser van de gebruiker al een directe verbinding tot stand brengt met de servers van de respectieve aanbieder van sociale media wanneer een website wordt opgeroepen. In dit geval worden de gegevens van de gebruiker van de buitenlandse server gedetecteerd. De respectievelijke aanbieder van sociale media ontvangt op deze manier verschillende informatie over de gebruiker en heeft de mogelijkheid om het surfgedrag te analyseren.

Als u onze website via Facebook Ads hebt bereikt, wordt een cookie ingesteld welke geldig blijft voor 30 dagen. Binnen deze tijd kunnen wij en Facebook herkennen dat de gebruiker onze site opnieuw heeft bezocht.

Deze cookie wordt gebruikt om statistieken en targetingcriteria voor advertenties te genereren in geanonimiseerde vorm. De anonieme evaluaties worden gebruikt om te bepalen of er verkopen zijn gegenereerd via een contactpersoon voor advertentiemateriaal, voor de facturering, evaluatie en controle van advertenties. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens van u. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

§ 14 Nieuwsbrief

Met de volgende informatie zullen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie, evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van een nieuwsbrief concreet wordt beschreven, zijn deze bindend voor de toestemming van de gebruikers. Verder bevatten onze nieuwsbrieven informatie over verzekeringsonderwerpen.

Dubbele opt-in en registratie

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dat houdt in dat u na registratie nog een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van vreemden.

De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt geregistreerd om het aanmeldproces te bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van de login en de bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Op dezelfde manier worden de wijzigingen in uw gegevens opgeslagen met MailChimp vastgelegd.

Gebruik van de verzendserviceprovider “MailChimp” en “Mandrill”

De verzending van de nieuwsbrief wordt gedaan met behulp van “MailChimp”, een nieuwsbrief platform voor de levering van de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers, evenals hun andere informatie die in deze opmerkingen wordt beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en te evalueren. Bovendien kan MailChimp, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten, b.v. voor de technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, om te bepalen van welke landen de ontvangers komen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid, IT en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het privacyschild “Privacy Shield” van de VS en de EU en is vastbesloten om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming. Verder hebben we een addendum voor gegevensverwerking voltooid met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich inzet voor de bescherming van de privacy van onze gebruikers te verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid namens ons en in het bijzonder niet aan anderen te geven. Het privacybeleid van MailChimp kan hier worden bekeken.

Aanmeldgegevens

Om u te abonneren op de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te voeren.

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbeacon”, dat wil zeggen, een pixelformaat bestand dat wordt opgehaald van de MailChimp-server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Deze oproep verzamelt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van services te verbeteren op basis van hun specificaties of doelgroep en hun leesgewoonten, op basis van hun locaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden.

Statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven zullen worden geopend, wanneer ze zullen worden geopend en op welke links zal worden geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze wens, noch die van MailChimp om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

Online bellen en gegevensbeheer

Er zijn gevallen waarin we de ontvangers van de nieuwsbrief naar de MailChimp-websites leiden. Bijvoorbeeld, onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee ontvangers van nieuwsbrieven online de nieuwsbrieven kunnen ophalen (bijvoorbeeld in het geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma Bovendien kunnen nieuwsbriefontvangers vervolgens hun gegevens corrigeren, zoals het e-mailadres. Evenzo is het privacybeleid van MailChimp alleen beschikbaar op hun pagina.

In dit verband hebben we erop gewezen dat op de websites van MailChimp-cookies worden gebruikt en dus persoonsgegevens die door MailChimp, hun partners en serviceproviders (zoals Google Analytics) worden verwerkt. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Zie het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. We informeren u ook over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling voor reclamedoeleinden op de websites www.aboutads.info/choices en www.youronlinechoices.com (voor de Europese regio).

Beëindiging / intrekking

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dat wil zeggen. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming om het via MailChimp te verzenden en de statistische analyses. Een aparte intrekking van de verzending via MailChimp of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk.

Een link om de nieuwsbrief te annuleren is te vinden aan het einde van elke nieuwsbrief. Je kunt je hier ook afmelden.

Rechtsgrondslag Gegevensbeschermingsverordening

In overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Regulation (AVG), die van toepassing zal zijn vanaf 25 mei 2018, informeren wij u dat de toestemming voor het verzenden van e-mailadressen op basis van artikel 6 par. 1 lit. a, onder 7 AVG en § 7 (2) nr. 3 en (3) UWG(Wet tegen Oneerlijke Handelspraktijken). Het gebruik van de mailserviceprovider MailChimp, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het registreren van het registratieproces, is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met. Artikel 6 par. 1 lit. f AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig bulletin-systeem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van onze gebruikers dient.

Gebruik van de serviceprovider Emarsys

Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, www.emarsys.com/de) wordt ook gebruikt voor de technische uitvoering van de nieuwsbrief verzending en is een Oostenrijkse onderneming met het hoofdkantoor in Berlijn, welke de software en infrastructuur levert voor het verzenden van op toestemming gebaseerde elektronische berichten. Emarsys is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens de ontvangers van dergelijke berichten en heeft een spambeleid met nultolerantie. Voor zover u hiermee heeft ingestemd, gebruikt Emarsys de inhoud en het ontwerp van de nieuwsbrief, de voorkeuren verzameld via het pseudonieme gebruikersprofiel en koppelt uw e-mailadres aan het gebruikersprofiel met het oog op een gepersonaliseerde nieuwsbriefuitwisseling.

Verder biedt Emarsys verschillende analyseopties voor het openen en gebruiken van de verzonden nieuwsbrieven, bijvoorbeeld hoeveel gebruikers een e-mail hebben verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich hebben afgemeld na ontvangst van een e-mail. Deze analyses zijn echter alleen groepsgerelateerd en worden door ons niet gebruikt voor individuele evaluatie.

Na het aanmelden stuurt Emarsys u een e-mail om uw registratie te bevestigen (“double opt-in”). Als u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de koppeling voor uitschrijving in elke mailing te klikken.

Ga voor meer informatie over privacy bij Emarsys naar: www.emarsys.com/en/privacy-policy.

Wij wijzen er verder op dat u de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten in overeenstemming met artikel 21 AVG op elk moment kunt tegenspreken. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden

§ 15 Affiliate Marketing

Deze website maakt gebruik van de affiliate advertentienetwerken belboon (www.belboon.de, belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, D-10178 Berlin), Awin (www.awin.com, Awin AG, Eichhorn 3, D-10963 Berlin) en Affilinet (www.affili.net, affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, D-80637 München). Als onderdeel hiervan wordt de betreffende conversietracking gebruikt.

Als u onze website hebt bereikt via een advertentie van een van deze aangesloten netwerken, wordt een geldige cookie ingesteld voor 90 dagen. Binnen deze tijd kunnen wij en het respectievelijke aangesloten netwerk herkennen dat de gebruiker is omgeleid naar onze site. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om het succes van een advertentie en de bijbehorende facturering correct toe te wijzen via zijn advertentienetwerk. In een cookie wordt alleen informatie weergegeven over wanneer een specifiek advertentiemateriaal door een terminal is aangeklikt. De tracking-cookies bevatten een individueel aantal cijfers dat niet kan worden toegewezen aan de individuele gebruiker, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever (dat wil zeggen op wiens website het advertentiemateriaal werd weergegeven) en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of View) worden gedocumenteerd. Daarbij verzamelt het corresponderende aangesloten netwerk ook informatie over de terminal van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, b.v. het IP-adres, het besturingssysteem en de aanroepbrowser.

Persoonlijke gegevens worden niet verzameld, verwerkt of gebruikt door aangesloten netwerken.

Als u niet wilt deelnemen aan deze Tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door te voorkomen dat het gebruik van cookies door de desbetreffende instelling van uw browser (optie uitschakelen). U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

§ 16 Gebruik van criteo

Onze website maakt gebruik van cookies / advertentie-ID’s voor reclamedoeleinden. Hierdoor kunnen we onze advertenties tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op websites van partners, apps en e-mails. Re-targeting-technologieën gebruiken cookies of promotie-ID’s en display-advertenties op basis van uw eerdere browsegedrag. Om dit op interesses gebaseerd adverteren te weigeren, kunt u terecht op de volgende websites: www.networkadvertising.org/choices / en www.youronlinechoices.com.

We kunnen informatie zoals technische identificatiegegevens uit uw registratie-informatie op onze website of ons CRM-systeem met vertrouwde advertentiepartners uitwisselen. Hiermee worden uw apparaten en / of omgevingen gekoppeld en krijgt u een naadloze gebruikerservaring met de apparaten en omgevingen die u gebruikt. Het privacybeleid van Criteo is te vinden op www.criteo.com/privacy.

§ 17 Veilige betaling

Wanneer u voor uw verzekeringscontracten betaalt, neemt u geen enkel risico. simplesurance verstuurt uw contactgegevens en de bestelde verzekeringen naar partner Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) of PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) in afzonderlijke, speciaal gecodeerde vormen. Hierna wordt u automatisch doorgestuurd naar de beveiligingsservers van de partners waar u de vereiste betalingsinformatie invoert. Het invoeren van betalingsrelevante gegevens vindt uitsluitend plaats met gecertificeerde externe betalingsproviders. simplesurance slaat geen gegevens op die relevant zijn voor betalingen, zoals bijvoorbeeld Creditcard- of accountgegevens.

§ 18 Vragen van klanten via Zendesk

We gebruiken de Zendesk Support Widget, een klantenserviceplatform van Zendesk Inc., 989 Market Street # 300, San Francisco, CA 94102, VS, om vragen van klanten te behandelen. Voor dit doel worden noodzakelijke gegevens zoals b.v. Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres via onze website verzameld om uw vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Zendesk in het privacybeleid van Zendesk onder http://www.zendesk.com/company/privacy.

Voor zover u ons per e-mail of via een formulier contacteert, gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u uitsluitend voor de verwerking van het specifieke verzoek verstrekt. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens en de geschiedenis van het bericht met onze servicedesk worden opgeslagen voor vervolgvragen en het daaropvolgende contact. De wettelijke basis hier is een contract voor contractverwerking volgens artikel 6 par. 1 lit. b AVG met Zendesk, dat op zijn beurt EU-US Privacy Shield-gecertificeerd is.

§ 19 Gebruik van eKomi

Om ons product en onze webshop te beoordelen, krijgt u de mogelijkheid om een juiste beoordeling in te dienen bij het plaatsen van een bestelling. Dit is puur vrijwillig en alleen nadat u op de verzonden link hebt geklikt. Uw gegevens (e-mailadres en bestellings-ID of naam) worden doorgestuurd naar de onafhankelijke serviceprovider eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, D-10969 Berlijn). eKomi zal dan alleen uw gegevens ontvangen met het doel ratings te verkrijgen via simplesurance. De verwerking van uw gegevens door eKomi is geautomatiseerd. U hebt het recht om de klantbeoordeling niet in te vullen door niet op de link te klikken en een beoordeling achter te laten. Een reeds benut gebruik van deze review optie kan worden ingetrokken bij simplesurance.

§ 20 Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van de veel gebruikte Transport Layer Security (TLS) / Secure Socket Layer (SSL) -methode in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door de gesloten weergave van de sleutel of vergrendelingspictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

§ 21 Verwijderperioden

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd voor zover dit niet strijdig is met de wettelijke bewaarplicht, als u een annuleringsaanvraag hebt ingediend, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze is opgeslagen of als de opslag om andere juridische redenen niet-ontvankelijk is.

§ 22 Tijdigheid en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is de huidige en heeft de status oktober 2019.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kan op elk moment op deze website door u worden bekeken en afgedrukt.

Printversie

Download privacyverklating (PDF-Dokument)*

*Aanwijzing:
Om Pdf-bestanden te kunnen bekijken, heb je Adobe® PDF reader nodig.

Download Adobe Acrobat Reader