Seite drucken

[printbare versie]

Privacy Policy

T-Systems

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens


(1) Gegevensbescherming en de veilige omgang met uw gegevens zijn belangrijk voor ons. Om te voldoen aan de steeds toenemende eisen is T-Systems Multimedia Solutions GmbH gemandateerd als externe data protection officer. In alle kwesties inzake gegevensbescherming worden we ondersteund door de jarenlange Know-How van T-Systems MMS om rekening te houden met de wettelijke en technologische vereisten.


Wij ontwerpen ons privacybeleid op grond van deze wettelijke bepalingen: de artikelen 12 en 13 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming van de EU (AVG / Engels: AVG).


Wij verwerken uw gegevens op basis van de wettelijke bepalinge: Artikel 6 1. b) AVG om uw contract te vervullen of om de nodige precontractuele maatregelen te nemen die op uw verzoek worden genomen.


In het volgende informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u terug te voeren zijn, bijvoorbeeld Naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.


(2) Verantwoordelijke volgens. Artikel 4 lid 7 AVG


simplesurance GmbH

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn Duitsland


Tel: 0800 400 4008 (gratis | maandag - vrijdag 9:00-18:00)

E-Mail: [email protected]


Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op [email protected].


(3) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, wordt de door u verstrekte informatie (Verplichte velden zijn: uw e-mailadres, inhoud van uw bericht) opgeslagen door ons om uw vragen te beantwoorden. We kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken, om u te informeren over andere interessante producten in onze portefeuille, of we kunnen u e-mails met technische informatie sturen (art. 6 lid. 1, onder f. AVG). We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.


(4) Als we geselecteerde serviceproviders gebruiken voor individuele functies van onze service, of uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u hierover in detail informeren inzake de respectievelijke operaties. Daarbij noemen we ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.


§ 2 Uw rechten


U hebt de volgende rechten onder de AVG:Alle informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken, verzoeken om gegevensoverdracht of tegenstrijdigheden voor dataverwerking, neem dan contact op via e-mail of per post met


simplesurance GmbH

persönlich/vertraulich

Data Protection Officer

Hallesches Ufer 60

10963 Berlijn

Duitsland


E-Mail: [email protected]

Tel: 0800 400 4008 (gratis) ma - vr 09:00 - 18:00)


Wij wijzen er verder op dat u de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Artikel 21 AVG op elk moment kan tegenspreken. Het bezwaar kan in het bijzonder worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website


(1) Bij zuiver informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of anderszins ons te voorzien van informatie, verzamelen we alleen de persoonlijke informatie die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f. AVG):


Seite drucken